Artikelen door De Krijgsman Muiden

Bestemmingsplan De Krijgsman Muiden vastgesteld!

Gemeenteraad Gooise Meren heeft het bestemmingsplan De Krijgsman Muiden vastgesteld! Om woningbouw mogelijk te maken op deze locatie is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeenteraad heeft op woensdag 12 oktober jl. een positief besluit genomen over het aangepaste bestemmingsplan. Tevens is het aangepaste Beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Vanaf nu reserveren! Graag presenteren wij u de ontwerpen van […]

vrienden van de vecht bezoeken De Krijgsman Muiden

Afgelopen zaterdag hebben de Vrienden van de Vecht een bezoek gebracht aan de Krijgsman Muiden. Landschapsarchitecten bureau La4sale heeft samen met KNSF een presentatie verzorgd over de totstandkoming van het stedenbouwkundige plan en de wijze waarop hierbij met het bestaande groen en de aanwezige kwaliteit van de plek wordt omgegaan.  

Het College van B&W stemt in met het aangepaste bestemmingsplan

Om woningbouw mogelijk te maken op deze locatie is een nieuw bestemmingsplan nodig. De gemeente heeft naar opdracht van de Raad van State het bestemmingsplan op enkele punten aangepast. Dinsdag 13 september jl. heeft het College van B&W ingestemd met het aangepaste bestemmingsplan en legt het ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad. Op 28 september […]

Gewijzigde openingstijden

De openingstijden van het informatiehuis zijn gewijzigd. Vanaf heden ontvangen wij u graag, naast de reguliere openingstijden, ook op woensdag tussen 18:00 en 20:30 uur en kunt u samen met de ontwikkelaars een kijkje nemen in dit bijzondere gebied De Krijgsman. Openingstijden Woensdag: 15:00 – 17:00 uur Woensdag: 18:00 – 20:30 uur Vrijdag: 15:00 – […]

Maquette

Een professioneel en enthousiast team van Z-as uit Weesp heeft een grote maquette gemaakt van het project, welke zeer goed inzicht geeft van het stedenbouwkundig plan en de ligging aan het IJmeer en Muiden. Het is zeer de moeite waard dit te bezichtigen in het informatiehuis!

Ontwerpproces voor de eerste gebieden in volle gang

Het ontwerpproces voor de eerste gebieden die in verkoop gaan is in volle gang. Dat deden we onder andere met schetsmaquettes waarbij de huizen uit kleine blauwe blokjes bestaan. Zo kunnen we precies zien hoe de wijk gaat worden, en waar we nog moeten schuiven voor optimale zichtlijnen en een zo mooi mogelijk straatbeeld. Maar […]

Vechtplassencommissie

  Gisteren hebben wij de Vechtplassencommissie op De Krijgsman ontvangen en zijn de plannen De Krijgsman en Hoogerlust gepresenteerd. De commissie heeft enthousiast op de opzet en het beeldkwaliteitsplan gereageerd en ziet mogelijkheden voor deze plannen met hoge kwaliteit. De commissie heeft aangegeven met belangstelling de voortgang te volgen. Het project Hoogerlust en de renovatie […]

Werkbezoek projectteam op het water

Het plangebied van De Krijgsman grenst aan het IJmeer, een uniek stukje Nederland. Behalve dat de bewoners hiervan kunnen genieten, moet dit ook een aangename plek zijn voor iedereen die op het water is. Het uitzicht op Muiden en omgeving vanaf het water speelt daarin een grote rol. Om de planvorming voor de toekomst beter […]