Het landschappelijk en stedenbouwkundig plan

De plankaart geeft een beeld van de uitgangspunten van de herontwikkeling van het gebied ten westen van de historische kern van Muiden. U ziet op de plankaart de oude productielijnen en wandelpaden, de oorspronkelijke watergangen en de ligging ten opzichte van het IJmeer, Muiden en het omliggende landschap.

In het plangebied zijn deelgebieden bedacht met een eigen sfeer en relatie met de plek; meer vestingstedelijk, meer landelijk gerelateerd aan de historie van de waterlinies of juist met een knipoog naar het industriële verleden.