Bestemmingsplan De Krijgsman is onherroepelijk

Op 12 oktober 2016 heeft de gemeenteraad van Gooise Meren het bestemmingsplan De Krijgsman opnieuw vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft in de periode 20 oktober tot en met 30 november 2016 voor beroep bij de Raad van State ter visie gelegen. In deze periode zijn er geen beroepsschriften binnen gekomen. Dit betekent dat het bestemmingsplan De Krijgsman onherroepelijk is geworden. De herontwikkeling van het gebied kent daarmee geen belemmeringen meer.

De gemeente Muiden heeft het bestemmingsplan De Krijgsman eerder vastgesteld op 19 november 2015. Dat bestemmingsplan was door een uitspraak van de Raad van State op 13 juli 2016 vernietigd.

Op basis van de uitspraak van de Raad van State heeft de gemeente een aantal verbeteringen aangebracht in het bestemmingsplan. Die verbeteringen hebben betrekking op de ruimte rond de Westbatterij en het Kruitpad en de werking van het beeldkwaliteitsplan in relatie tot het bestemmingsplan. Rond de Westbatterij is een grotere ruimte bestemd als groen. Daarnaast is het monumentale waarde van het Kruitpad in de regels van het bestemmingsplan geborgd. Tot slot is verduidelijkt dat het bestemmingsplan de stedenbouwkundige kaders vastlegt en het beeldkwaliteitsplan gebruikt wordt voor de welstandstoets.

De gemeente en KNSF hebben in de beroepsperiode overleg gehad met de partijen die in een eerder stadium beroep hebben aangetekend bij de Raad van State. Dit zijn de stichting Erfgoed Kruitpad Muiden en een vertegenwoordiger van de omwonenden van de woonwijk Noord West.

Dit overleg heeft opgeleverd dat die partijen de doorgevoerde wijzigingen een zodanige verbetering vinden dat zij geen reden zien om voor een tweede keer in beroep te gaan. Gemeente en KNSF hebben bevestigd de belanghebbenden vanuit Muiden of de stichting Erfgoed Kruitpad Muiden bij de uitwerking van enkele planonderdelen te betrekken.

De gemeente en KNSF zijn verheugd dat op deze wijze een start kan worden gemaakt met de herontwikkeling van het voormalige Kruitfabriek terrein. Met het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan is de blik nu naar de toekomst gericht. Gezien de enorme druk op de woningmarkt in de Amsterdamse regio kan in de komende jaren de Krijgsman met maximaal 1300 woningen en voorzieningen een substantiële rol vervullen voor woningzoekenden in Muiden en omgeving.

De verkoopactiviteiten van de woningen in de eerste fase van De Krijgsman zijn reeds van start gegaan en er is veel interesse. Aanstaande zaterdag 10 december is er een extra verkoopochtend op het informatiehuis van De Krijgsman Muiden van 10:00 – 12:00 uur.