De Kruitwachters

18 gezinswoningen aan de Muidertrekvaart