Wonen aan het ‘Het Jaagpad langs De Tuinen’

De term ‘jaagpad’ komt van de tijd dat men zogenaamde trekschuiten over het water voorttrok met paarden. Het waren destijds smalle paden langs het water. De percelen van de woningen aan het ‘jaagpad’ worden met dat idee ontworpen. Het pad dat aan de voorzijde langs de woningen ligt is weliswaar bereikbaar voor een auto maar u waant zich op een fiets-voetgangerspad. De meeste woningen bevatten een plek voor een steiger aan het water. Hier vandaan stapt u zo in uw sloep. Dit plandeel heeft verschillende soorten woningen, die variëren in breedte (beukmaat), diepte en typering. De achtertuinen zijn op het zuiden georiënteerd.