Wonen aan Het zuidelijke Jaagpad

De term ‘jaagpad’ komt van de tijd dat men zogenaamde trekschuiten over het water voorttrok met paarden. Het waren destijds smalle paden langs het water. De percelen van de woningen aan het ‘jaagpad’ worden met dat idee ontworpen. Het pad dat aan de voorzijde langs de woningen ligt is weliswaar bereikbaar voor een auto maar u waant zich op een fiets-voetgangerspad. De meeste woningen bevatten een plek voor een op het zuiden gelegen steiger aan het water. Hier vandaan stapt u zo in uw sloep. Dit plandeel heeft circa 10 woningen in verschillende soorten, die variëren in breedte (beukmaat), diepte en typering.