Vechtplassencommissie

 pippi langkous huis

Gisteren hebben wij de Vechtplassencommissie op De Krijgsman ontvangen en zijn de plannen De Krijgsman en Hoogerlust gepresenteerd. De commissie heeft enthousiast op de opzet en het beeldkwaliteitsplan gereageerd en ziet mogelijkheden voor deze plannen met hoge kwaliteit. De commissie heeft aangegeven met belangstelling de voortgang te volgen.

Het project Hoogerlust en de renovatie van het rijksmonument De Vechthoeve (“Pippi Langkous-huis”) wordt ook dit jaar gestart.

https://www.facebook.com/Vechtplassencommissie