vrienden van de vecht bezoeken De Krijgsman Muiden

Afgelopen zaterdag hebben de Vrienden van de Vecht een bezoek gebracht aan de Krijgsman Muiden. Landschapsarchitecten bureau La4sale heeft samen met KNSF een presentatie verzorgd over de totstandkoming van het stedenbouwkundige plan en de wijze waarop hierbij met het bestaande groen en de aanwezige kwaliteit van de plek wordt omgegaan.